Kędzierzyn - Dni Kultury Kresowej

8 czerwca 2014 (ndz.), godz. 13:40
Kędzierzyn - Dni Kultury Kresowej

w Kędzierzyńskim

parku na fystyni..!