Kabaret Tyligentne Batiary ~

Kabaret Tyligentne Batiary

"Gdzie słyszysz śpiew,
Tam wchodź.
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie - wierzaj mi
Ci nigdy nie śpiewają"

Goethe

Aktualności
Rozmowa z Adaśkiem Żurawskim w kwartalniku Cracovia Leopolis nr 2/2010.